Archív tagov: KVŠ

jún 22 2011

Akcie organizované KVŠ pre obyvateľov Karlovej Vsi.

Každoročne v období apríl – máj – základný vodácky výcvik pre začiatočníkov, ktorý vyvrcholí záverečným splavom. Vodácky výcvik môžu absolvovať len plavci. Presný termín záverečného splavu KVŠ KV určí a zverejní absolventom základného vodáckeho výcviku najneskôr 2 týždne pred jeho uskutočnením. Každoročne k 1. júnu – Deň detí v Karloveskej zátoke. Akcia je venovaná žiakom Karloveských základných a stredných škôl. …

Chcem vedieť viac »

dec 31 2006

Vyhodnotenie neklubových akcií KVŠ za rok 2006.

Open výcvik na zátoke: Apríl – máj štyri kurzy – spolu cca 50 kurzistov. Vedúci kurzov: Komora, Cinger, Schréter, Špánik. Zdatnejší sa už v máji zúčastnili splavu Lužnica – Sázava. Ostatní záverečného splavu Čunovo – Bodíky – Gabčíkovo v júni. MDD na zátoke: Zúčastnilo sa ho 40 detí z Karlovej Vsi a ďalšie deti členov …

Chcem vedieť viac »