Preskočiť na obsah

Vyhodnotenie neklubových akcií KVŠ za rok 2006.

Open výcvik na zátoke:

Apríl – máj štyri kurzy – spolu cca 50 kurzistov. Vedúci kurzov:
Komora, Cinger, Schréter, Špánik. Zdatnejší sa už v máji zúčastnili splavu Lužnica – Sázava. Ostatní záverečného splavu
Čunovo – Bodíky – Gabčíkovo v júni.

MDD na zátoke:

Zúčastnilo sa ho 40 detí z Karlovej Vsi a ďalšie deti členov lodenice. Mali bohaté súťaže na suchu i na vode o pekné ceny a opäť bolo za odmenu hitom prevezenie sa na závodných motorových člnoch.

Open splav pre Karlovu Ves:

Splavu Karlova Ves – Gabčíkovo sa zúčastnilo 42 ľudí. Počasie prialo a splav sa vydaril k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Detský denný tábor:

V auguste sme uskutočnili jeden turnus. Deti v nich dostali základy vodáckeho výcviku i niektoré ďalšie vhodné vedomosti (stavanie stanov, zakladanie ohňov, prvá pomoc…).
Na záverečnom splave Malého Dunaja, ktorý deti absolvovali aj so svojimi rodičmi, si všetci mali možnosť overiť svoje vedomosti. Vďaka patrí aj stravovacej prevádzke na gymnáziu, kde deti mali zabezpečený obed. Záujem bol veľký a vrátime sa k dvom turnusom.

Ďalšia verejno-prospešná spolupráca

​Slovenský skaut

Inštruktori vedú svoje oddiely a zúčastňujú sa našich spoločných akcií
Prihlásili sa k nám ďalší členovia skautu. Ktorí majú záujem o tieto aktivity.

​Združenie Kontiky

Tak isto inštruktori zo združenia Kontiky vedú svoje vlastné oddiely. Zvlášť sa venovali výcviku malých detí. Ich členovia sa zúčastňujú akcií KVŠ a naši ich.

Dúha – odd. Carigo

Inštruktori vodnej turistiky z ich radov už školia ďaľšiu množinu. Mnohí z nich sa pre tento šport zapálili a zúčastňujú sa našich akcií už aj ako poriadatelia.

​Volswagen

Pre zamestnancov sme poriadali v sezóne tri splavy a dve posedenia v areáli. Mali obrovskú pozitívnu odozvu a reprocitne nám vypomáhajú s obmenou lodného parku.

Okrem toho:

Akcie boli propagované v Karloveských novinách a v Karloveskej káblovej televízii.
Pokračuje výmenu lodného parku za výdatnej pomoci F. Volswagen BA. Napriek tomu záujem o naše akcie presahuje kapacitné i technické možnosti KVŠ. Museli sme sa vyrovnať aj z výstavbou v Karloveskom ramene a jej dopadmi na nás. Tieto skutočnosti musíme brať pri plánovaní našej činnosti do úvahy.

Značky: