Preskočiť na obsah

Akcie organizované KVŠ pre obyvateľov Karlovej Vsi.

Každoročne v období apríl – máj – základný vodácky výcvik pre začiatočníkov, ktorý vyvrcholí záverečným splavom. Vodácky výcvik môžu absolvovať len plavci. Presný termín záverečného splavu KVŠ KV určí a zverejní absolventom základného vodáckeho výcviku najneskôr 2 týždne pred jeho uskutočnením.

Každoročne k 1. júnu – Deň detí v Karloveskej zátoke. Akcia je venovaná žiakom Karloveských základných a stredných škôl. Potrebný vodácky materiál na túto akciu, ako aj odborné inštruktorské zabezpečenie poskytne v rámci možností KVŠ KV zdarma.

Každoročne pre deti II. stupňa ZŠ zabezpečiť v rámci mimoškolskej činnosti výcvik na vode. Vodácky výcvik môžu absolvovať len plavci. Materiál zabezpečí KVŠ KV v rámci možností bezplatne.

Každoročne v čase letných prázdnin – Denný letný prázdninový tábor – zakončený so záverečným splavom.

KVŠ sa zaväzuje aktívne spolupracovať pri organizovaní športových akcií, organizovaných MiČ Bratislava – Karlova Ves a KŠK na základe čl. VI. ods. 7 tejto zmluvy.

Celoročne organizovať pravidelnú športovú činnosť viackrát týždenne cez pracovné dni – na vode, v telocvični, v posilňovni a bazéne, najmä pre mládež od 10 do 16 rokov. V rámci toho aj akcie mimo Bratislavy (žiacke preteky, prázdninový tábor) .

Všetky akcie pre verejnosť budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na oficiálnej web stránke Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Značky: