Úspech na Bodíkoch

Deti, ktoré chodia na vodácky výcvik do karloveskej lodenice KVŠ si už vyskúšali nadobudnuté zručnosti na prvom splave. Zúčastnili sa na 51. ročníku Orientačných pretekov v Bodíkoch. Plavba tam bola celkom dramatická. ,,Prešli sme po Dunaji prvých 20 kilometrov a v Čunovskej zdrži nás chytila búrka,“ spomína malá Eva Hozlárová. ,,Na miesto stanovania sme sa doplavili celí premočení. Dopadlo to však dobre, na druhý deň nám všetko vyschlo a po ďalších 24 kilometroch sme prišli na Bodíky,“ dodala. Malí vodáci z našej lodenice si na pretekoch počínali úspešne, päť posádok získalo v rôznych kategóriách ocenenia. Na treťom mieste sa napríklad umiestnila Andrea Ondrášiková v dvojke s trénerom Mariánom Špánikom a v trojmiestnom kanoe zasa Ľubka Kopřivová a Nina Benkovičová s druhým trénerom, Jozefom Malinovským.

20130531-231650.jpg
Pod mostom SNP sme boli ešte v suchu.

20130531-231704.jpg
Čím viac sme sa vzďaľovali od Bratislavy, obloha sa viac a viac zaťahovala.

20130531-231755.jpg
Hľadanie tretieho a deviateho stanoviska bolo najťažšie.

20130531-231811.jpg
Andejka Ondrášiková preberá cenu za tretie miesto spolu s Maňom (teda trénerom Mariánom Špánikom).

20130531-231820.jpg
Hromadné foto účastníkov 51. ročníka Orientačných pretekov Bodíky 2013.

Značky: