Preskočiť na obsah

Orientačné preteky na Bodíkoch.

49. VODÁCKE ORIENTAČNÉ PRETEKY NA DUNAJI
O PUTOVNÝ POHÁR PETRA JANOŠOVIČA

Milí priatelia vodáci!
Vodácke orientačné preteky sú od roku 1963 každoročne usporadúvané v nádherných a romantických ramenách Dunaja, ktoré vďaka vodnému dielu Gabčíkovo znova ožili a stávajú sa miestom športového vyžitia a romantických stretnutí. Tieto preteky dokazujú, že je možné úspešne spojiť orientačné prvky s vodáckou zdatnosťou.
Vodácke orientačné preteky sú určené vodákom a turistom z radov mládeže aj dospelých pri rovnosti podmienok súťaže. Pravidlá pretekov sú jednoduché a zladené so zvláštnosťami terénu a plavidiel.

PROGRAM:

28. mája 2011 – sobota
15,00 – zraz pretekárov a prezentácia
16,00 – štart pretekov
20,00 – ukončenie pretekov

29. mája 2011 – nedeľa
10,00 – vyhlásenie výsledkov
14,00 – odchod na lodiach do Gabčíkova
16,00 – odchod autobusu do Bratislavy

PROPOZÍCIE:

Usporiadatelia:
Klub bratislavských turistov
Sekcia vodnej turistiky KBT
VK TATRAN Karlova Ves
Kanoistický klub Karlova Ves
Klub vodných športov Karlova Ves
VK Dunajčík

Termín pretekov:
sobota 28. mája 2011

Zraz pretekárov:
28. mája 2011 o 15,00 hodine na táborisku v dunajskom ramene (1825,2 rkm). Táborisko bude na toku starého koryta Dunaja označené (Zelená lagúna – bývalá spodná bodícka brána).

Prihlášky:
Prosíme zaslať na adresu:
Pavel Horváth
Adámiho 26, 841 05 Bratislava
tel. 02/64770320, 0903509948
e-mail: ​horvathovaj@bratislava.sk
​hricova@fajnorka.sk
Neprihláseným účastníkom nezaručujeme dopravu.

Stravovanie a ubytovanie:
Z vlastných zásob a vo vlastných stanoch.

Doprava pretekárov a lodí:
Usporiadateľ zabezpečuje len dopravu pretekárov a lodí po skončení pretekov z prístavu Gabčíkovo do Bratislavy.

Vystrojenie posádky:
Plavidlo musí byť zabezpečené proti potopeniu, potrebné sú orientačné pomôcky. Pre pohyb v teréne doporučujeme dlhé plátenné nohavice, tričko s dlhými rukávmi a športovú obuv.

Bezpečnostné predpisy:
Účastníci pretekov musia byť dobrými plavcami a štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Počas plavby z Bratislavy na táborisko a štart pretekov sú povinní mať plávacie vesty a prispôsobiť plavbu poveternostným podmienkam, najmä pri prenášaní plavidiel do starého koryta Dunaja v oblasti hrádze Čunovo.

Značky: