Deň Dunaja 29.6.2020

Splav Karloveského ramena spolu s deťmi zo ZŠ A. Dubčeka a ochranármi z BROZ

Povodie Dunaja spája až 19 krajín Európy. Význam tejto rieky pre faunu, flóru a aj život ľudí okolo je nenahraditeľný….

Uverejnil používateľ Karloveská lodenica Utorok 30. júna 2020