Preskočiť na obsah

Okolo Sihote 2021

Okolo Sihote je dobrovoľná aktivita vykonávaná v meste a zároveň v prírode. Vykonáva sa pomocou rôznych plavidiel po Dunaji. Cieľom je “obopádlovať”, prípadne “oboveslovať” ostrov Sihoť v Bratislave na Slovensku. Aktivitu je možné absolvovať v priebehu 50 dní, od 12. mája do 30. júna 2021. 

Základné usmernenia

Dbajme na faunu a flóru v danej lokalite a čo najmenším možným spôsobom sa ju snažme narúšať. Rovnako dbajme na ostatných účastníkov aktivity, ostatných vodákov a ľudí tráviacich čas pri rieke a zbytočne neprichádzajme do konfliktov. Dodržiavajme princípy fair-play. Zbytočne nepreceňujme vlastné fyzické možnosti. 

Zvážte použitie pomocnej plávacej vesty. Ak je to možné, pádlujte so “sparing” partnerom. Zbytočne netrávte čas v plavebnej dráhe lodnej dopravy. Nevstupujte na ostrov, vstup na ostrov je zakázaný.

Trať

Je 10 km okolo ostrova. Ľubovoľným smerom, teda buď v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Prípadné malé ostrovčeky je možné obchádzať z ľavej alebo pravej strany. Ak existuje prekážka vo forme prehrádzky, silného lievikového prúdu, spadnutého stromu a pod., je možné vystúpiť z plavidla a preniesť ho (maximálne 20 m). Odporúčaný vodný stav je zhruba 300 až 600 cm na stanici Bratislava. 

Záznam

Aktivitu si zaznamenajte pomocou ľubovoľnej aplikácie v hodinkách alebo smartfóne. Štart a zároveň cieľ si každý volí ľubovoľne. Záznamy budú kontrolované. Ak si niekto v návale radosti zabudne v cieli stopnúť aktivitu, nezúfajte, záznam bude posúdený a prejde korekciou. Záznamov je možné poslať za dané obdobie (50 dní) ľubovoľný počet. Záznam je potrebné poslať vo forme .gpx súboru na emailovú adresu: www.cepi@gmail.com.

Do emailu uviesť:

 • Meno a priezvisko:
 • Vek:
 • Kategória:
 • Vodný stav v čase štartu na stanici Bratislava: (dobrovoľné)
 • Fotka účastníka/-ov s plavidlom: (dobrovoľné, ale môže byť potrebné v prípade nejasností)

Ak je problém so zaslaním .gpx súboru, napíšte na daný email a niečo vymyslíme.

Kategórie

 • Rýchlostný kajak/kanoe
 • Morský kajak
 • Zjazdový kajak/kanoe
 • Plavidlo do 3,3 m
 • Plavidlo s 2 a viac pádlermi
 • Paddleboard (Pádlodoska)

Kategória bude vyhlásená, ak budú v kategórii minimálne traja účastníci.

NOVINKA: ženy budú mať časovú výhodu, -2 min z celkového času. Teda v prípade celkového času napríklad 1:07:22 sa bude započítavať redukovaý čas 1:05:22. Platí pre plavidlá plne obsadené ženami. Teda v prípade kanojky s 3 miestami je potrebné, aby boli všetky 3 obsadené ženami. V prípade 1-miestneho plavidla, 1 ženou.

Odmeny

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú odmenení pamätnými cenami. Rovnako bude odmený najmladší a najstarší účastník. Pamätnú cenu získa aj účastník s najväčším počtom záznamov. A možno aj ďalší..

Organizátor

Tomáš Ščepka, organizátor Okolo Sihote 2021