Preskočiť na obsah

Brigáda v lodenici

Chlapci zo školského internátu odborného učilišťa na Dúbravskej ceste sa 17. 03. 2022 zúčastnili brigády v lodenici Klubu vodných športov v mestskej časti Karlova Ves. V lodenici mávajú opekačky a boli už aj na loďkách v zátoke. Keď sa oteplí, v spolupráci budeme pokračovať.

Odviedli kus práce vo vonkajších priestoroch areálu – pohrabali lístie, čistili od buriny vysadené kríky a kvety popri plote novej lodenice, čistili plochu od popadaných konárov a odpadkov. P. Olexáková z lodenice ich účasť zrekapitulovala takto: „Veľmi chcem vyzdvihnúť usilovnosť mladých chlapcov. Keď odchádzali a ďakovala som im za pomoc, tak zopár sa ich vyjadrilo: „Sme radi, že sme pomohli, máme z toho dobrý pocit a teplo na duši.“ K tomu niet čo dodať…“