Preskočiť na obsah

Protiprúdnici do Hainburgu 2023

XIX. ročník akcie: “PLAVBA NA HAINBURG“ sa uskutoční v NEDEĽU 4.júna 2023! 

Srdečne Vás týmto pozývam. Možné je sa prihlásiť s patričným výstrojom, skúsenosťami, odvahou a kondíciou do „SUPERKLUBU HAINBURSKÝCH PROTIPRÚDNIKOV“- u povereného organizátora a jediného rozhodcu akcie, t.j. u mňa, a prísť na Lodenicu KVŠ Karlova Ves v stanovenom termíne. Stav klubu, teda všetkých tých ktorí to v rámci tejto každý rok konanej akcie uskutočnili je momentálne 52 členov, z toho 12 žien, v 21 kategóriách plavidiel a posádok.

Neváhajte Tí ktorí ste to už urobili, a ani Tí ktorí na to máte a prihláste sa!

Pokyny:

1. Ide sa za každého počasia (…ale v prípade obzvlášť nepriaznivých okolností dostanú riadne prihlásení účastníci oznam o stornovaní akcie…).

2. Hlavný organizátor si vyhradzuje- najmä s ohľadom na možnú neinformovanosť potencionálnych prvoúčastníkov pritvrdiť podmienky účasti na podujatí, tak aby nedošlo k nejakým neprístojnostiam! Podmienkou účasti na akcii je trénovanosť na úrovni zvládnutia minim. „Veľkého okruhu“= oboplávanie Sihoťového ostrova, vrátane ovládania plavby po Dunaji! Úplne optimálna spôsobilosť je absolvovanie „Super Veľkého okruhu“= Karloveské rameno- Dunaj-Devín-Morava a späť! Poznámka: Na viacmiestnom plavidle sa táto trénovanosť vyžaduje minim. u kormidelníka!

3. Zraz na Lodenici KVŠ Karlova Ves je o 8:00 hod v NEDEĽU 4.júna 2023!

4. Hromadné odplávanie bude zo zátoky na línii prístupu do Karloveského ramena z Lodenice KVŠ o 8:45 hod! Každý jazdy schopným zodpovedajúco rýchlym plavidlom napr: K1-zjazd ženy, K1-slalom muži, C2-turist muži (alt. rodičia s deťmi?!), C4-canoe (old boys), K2-seakajak muži, K1-rýchlostný muži…atď., ale na vlastný pohon = bezmotorovým plavidlom!, s vhodným oblečením, aj na prezlečenie pre alt. promenádu v Hainburgu. Eurá, kreditné karty a iné doklady sú vítané pre „KPČ“ (Kultúrno Poznávaciu Činnosť) v nejakom pohostinskom… a prípadne aj v inom „kultúrnom“ zariadení u susedov…

5. O cca 10:30 plánovaný prejazd okolo bývalej colnice v Devíne.

6. O cca 11:00 prípitok na ostrohu medzi Dunajom a Moravou.

7. Možná je voľba protiprúdnej plavby buď po Ľavej strane Dunaja, okolo potoka Russbach – a finálny traverz do cieľa v Hainburgu (miestna lodenica – schody do rieky), alebo okamžitý traverz na Pravú stranu a plavba až do Hainburgu.

8. O cca 12:30 Hainburg, promenáda, občerstvenie, a pravdepodobne skoro určite návšteva reštaurácie „Donau Cafe… am Hainburg Beach“?

9. Odplávanie z Hainburgu o cca 14:30.

10. O cca 15:30 Príjazd do Cieľa v mieste štartu a prípadne aj do Lodenice KVŠ, záverečné vyhodnotenie akcie a poďakovanie všetkým absolventom akcie.

Upozornenia a Bezpečnostné predpisy:

  • Plavidlá musia byť zabezpečené proti potopeniu,
  • účastníci akcie musia byť dobrými plavcami a štartujú na vlastné nebezpečenstvo! Počas plavby sú povinní mať plávacie vesty a prispôsobiť plavbu poveternostným podmienkam a plavebným predpisom!
  • Znalosť „čítania vody“ je výhodou, alt. je možné použiť „ženský princíp“ ,t.j. kopírovať jazdu úspešných jedincov…a veru nemusia to byť ani muži!

Osobitné upozornenie: Účasť na akcii sa bude započítavať len účastníkom, ktorí sa zúčastnia presunu v dohľade hlavného organizátora (rozhodcu akcie)! Sólové jazdy mimo časového harmonogramu akcie a miesta štartu sa neuznávajú, navyše takýmto účastníkom nemôže byť poskytnutá ani obmedzená bezpečnostná, metodická a navigačná podpora, a už vôbec nie podpora iontovými nápojmi!

Do večera Piatka 2.júna 2023, 20:00 hod, zberám Vaše internetové prihlášky, alt. telefonické na mobil: 0902156145.

A na záver športu a vode obzvlášť zdar!

PS