Preskočiť na obsah

Nové kánoe od BSK

Bratislavský samosprávny kraj podporil detský vodácky krúžok v Karloveskej lodenici. Vďaka Výzve na podporu športu v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy dostali naši mladí vodáci v závere vodáckej sezóny príspevok na päť nových kánoe s kompletným vybavením. Netrpezliví vodáci využili aj jeden z posledných novembrových slnečných dní a novučičkú flotilu na Karloveskom ramene vyskúšali. Nové lode budú detskí vodáci v budúcej sezóne naplno využívať pri výcvikoch nových adeptov vodáckeho športu a samozrejme na jarných a letných splavoch.