Preskočiť na obsah

Vodácke orientačné preteky na Dunaji

o Putovný pohár Petra Janošoviča

50.ročník

Tentoraz sa preteky uskutočnili v dňoch 19.-20.mája 2012 v Bodíckych ramenách. Štart a cieľ bol v „Dolnej bodíckej bráne“ a jednotlivé kontroly boli vybudované v menších ramenách a ramienkach smerom k“ Hornej bodíckej bráne“. Následne bola prenáška do starého toku Dunaja, kde na maďarskej strane bola predposledná kontrola. Posledná kontrola bola na našej strane starého toku v časti zvaná lagúna, kúsok od štartu a cieľa pretekov.

Vzhľadom k posledným ročníkom bola zaznamenaná rekordná účasť – 20 štartujúcich posádok. Na základe prihlásených posádok boli určené kategórie :

  • C2 muži
  • C2 ženy
  • C2 mix
  • C2 dospelý s dieťaťom, resp. deťmi

Prezentácia a výklad trate bol od 15,00 hod a štart prvej posádky o 16,00 hod. Štart posádok bol v 2minútových intervaloch. Za každú vynechanú kontrolu boli pridelené tresné minúty podľa dostupnosti kontroly vzhľadom ku vzdialenosti a viditeľnosti, resp. možnosti nájdenia. Doba prechodu trasy bola stanovená na 2 hodiny. Po prekročení tohto času sa začali počítať trestné minúty. Súčet trestných minút za vynechanie kontroly a za prekročenie časového limitu určil výsledné poradie jednak v kategórií a zároveň v celkovom umiestnení.

Celkové výsledky, jednotlivé časy a trestné minúty sú znázornené v samostatnej tabuľke.

V nedeľu o 12,00 hod bolo vyhodnotenie súťaže, kde jednotliví účastníci zaspomínali na predchádzajúce ročníky a informovali prítomných o histórií týchto pretekov.

Okrem cien v jednotlivých kategóriách boli udelené 2 mimoriadne ceny. Jedna pre najstarších účastníkov orientačných pretekov. Cena bola udelená manželom Mišíkovcom starším. Druhá mimoriadna cena bola cena fairplay za obetavosť pri preteku a bola udelená posádke Choleva-Šútovský.

V závere pretekári poďakovali vedeniu pretekov za ich dlhoročnú prácu s pretekmi a popriali všetko naj pri príležitosti životného jubilea Paľuškovi Horvátovi (75r.) a Martinovi Gálovi (60r.).

Na organizácií tohto ročníka sa podieľali:

Vedenie : Paľo Horvát a Martin Gál

Organizačné zabezpečenie : Ľubica Gálová a Janka Horvátová

Stavitelia trate : Zuzana Hricová a Karol Komora

 
Karol Komora
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA BODÍKY 2012
 

Značky: