Preskočiť na obsah

Krúžky

Vodácky krúžok pre deti a mládež

Cieľom krúžku je pohybový rozvoj detí a mládeže formou vodnej turistiky, hier a plávania. Skúsení inštruktori naučia účastníkov základy ovládania kanoe aj kajaku, bezpečný pohyb na vode a základy praktickej environmentálnej výchovy. Nacvičia si aj základy záchrany prevrátenej lode a jej posádky. Veková skupina 10 – 15, v špecifických prípadoch od 9 rokov. Dolnú vekovú hranicu určuje priemerná schopnosť manipulovať s loďou, na čo treba určitú mieru sily a koordinácie, ktorú deti mladšie ako 10 rokov väčšinou nemajú. Kapacita krúžku je 15 detí.

Deti sa tiež zúčastňujú splavov organizovaných Klubom vodných športov Karlova Ves a vodáckych orientačných pretekov v ramenách Dunaja. Podľa záujmu môžu pokračovať aj vo výcviku na divokej vode. Mimo sezóny majú deti kondičnú prípravu v telocvični a pod vedením plaveckých inštruktorov sa zdokonalia v plávaní.

Účastníci musia ovládať základy plávania

Vodácky výcvik

Do septembra každý štvrtok od 16:45 – 19. h v Klube vodných športov Karlova ves, Botanická 59 (Karloveská lodenica).

Telocvičňa a plaváreň

Kondičné a plavecké tréningy za poplatok v zimnej sezóne – utorok a štvrtok, vždy hodinu podľa časových možností v plavárni a telocvični.