Všeobecné pravidlá výcvikov

 • účastník musí byť plavec,
 • účastník kurzu je povinný svoju účasť nahlásiť deň pred samotným kurzom pomocou nášho formulára, 
 • na kurze bude účastníkovi zapožičané: pádlo, plávacia vesta, loď, 
 • účastníci si zapožičané lode spoločne odnesú k vode a späť
 • pred odložením lodí do regálov je povinnosť ich umyť, 
 • účastník je povinný sa počas kurzu správať podľa pokynov inštruktora,
 • nosenie vesty je na kurze povinné,
 • zraz pred kurzom je 16:50 v areáli lodenice a 17:15 je odchod na vodu, 
 • účastníkom odporúčame športové oblečenie a obuv, pri ktorej sa počíta s namočením,
 • kurz sa nekoná v prípade stavu vody v Dunaji nad 550 cm. V takomto prípade bude dohodnutý náhradný termín,
 • účastníkom sa neodporúča brať na kurzy a najmä na vodu cenné veci, telefóny, kľúče, doklady, prstene, náhrdelníky a podobne a to vzhľadom na zvýšene riziko možnosti straty alebo v krajnom prípade ohrozenia zdravia alebo života. Možno dohodnúť úschovu u inštruktora, 
 • poplatok za kurz bude poukázaný na účet SK05 1100 0000 0026 2279 2144, do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a typ kurzu (kajak, kanoe),
 • kurzy sú v prírodnom prostredí so sťaženou dostupnosťou rýchlej zdravotnej pomoci. Pokiaľ trpíte reakciami na bodnutie hmyzom a alergiami, prípadne inými chorobami, ktoré môžu náhle ovplyvniť alebo ohroziť váš život, zvážte vaše možnosti. Odporúčame informovať o možných problémoch inštruktora a doniesť si so sebou lieky, ktoré užívate v prípade ohrozenia a dohodnúť prípadnú prvú pomoc,
 • na kurzoch môže byť zhotovený obrazový záznam za účelom propagácie a dokumentovania priebehu. Ak si neželáte byť na tomto zázname oznámte to inštruktorovi,
 • účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov (kontaktné údaje mail, telefónne číslo) za účelom komunikácie počas konania kurzu. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a po skončení kurzu budú vymazané.