Preskočiť na obsah

Všeobecné pravidlá výcvikov

 • Účastník výcviku musí byť plavec.
 • Účastník výcviku je povinný nahlásiť svoju účasť najneskôr deň pred samotným kurzom pomocou registračného formulára.
 • Na kurze bude účastníkovi zapožičané: pádlo, plávacia vesta, loď.
 • Účastníci si zapožičané lode spoločne odnesú k vode a späť.
 • Pred odložením požičaných lodí do regálov sú účastníci povinní ich umyť. 
 • Počas výcvikov na vode sú účastníci povinní nosiť záchranné vesty.
 • Zraz pred kurzom je 16:50 v areáli lodenice a 17:15 je odchod na vodu. 
 • Účastníkom odporúčame športové oblečenie a obuv, pri ktorej sa počíta aj s namočením.
 • Kurz sa nekoná v prípade vysokého stavu vody v Dunaji nad 550 cm. V takomto prípade bude dohodnutý náhradný termín.
 • Účastníkom sa neodporúča brať na kurzy a najmä na vodu cenné veci, telefóny, kľúče, doklady, prstene, náhrdelníky a podobne a to vzhľadom na zvýšene riziko možnosti straty alebo v krajnom prípade ohrozenia zdravia alebo života. Možno dohodnúť úschovu u inštruktora.
 • Poplatok za kurz bude poukázaný na účet SK05 1100 0000 0026 2279 2144 – do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko, typ kurzu (kajak, kanoe) a dátum kurzu. Variabilný symbol: kanoe = 202301, kajak = 202302.
 • Kurzy sú v prírodnom prostredí so sťaženou dostupnosťou rýchlej zdravotnej pomoci. Pokiaľ trpíte reakciami na bodnutie hmyzom a alergiami, prípadne inými chorobami, ktoré môžu náhle ovplyvniť alebo ohroziť váš život, zvážte vaše možnosti. Odporúčame informovať o možných problémoch inštruktora a doniesť si so sebou lieky, ktoré užívate v prípade ohrozenia a dohodnúť prípadnú prvú pomoc.
 • Účastník kurzu si je vedomý, že vodácky šport, tak ako všetky outdoorové športy, sa spája s určitou mierou rizika. V snahe minimalizovať toto riziko, účastník je povinný správať sa počas kurzu podľa pokynov inštruktora.
 • Lekcií sa účastník zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Na kurzoch môže byť zhotovený obrazový záznam za účelom propagácie a dokumentovania priebehu. Ak si neželáte byť na tomto zázname oznámte to inštruktorovi,
 • Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov (kontaktné údaje, mail, telefónne číslo) za účelom komunikácie počas konania kurzu. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a po skončení kurzu budú vymazané.