Preskočiť na obsah

Chcem sa stať členom KVŠ

Ak máš vzťah k vode a chceš byť súčasťou lodeničného života odporúčame nasledovný postup:

  • Napíš mail na vybor@lodenicakvs.sk s informáciami o sebe vrátane vodáckych skúseností
  • Ozve sa Ti člen výboru na osobný pohovor
  • Oboznámiť sa s lodenicou a lodeničným poriadkom
  • Absolvovať základný vodácky výcvik pre verejnosť alebo detský krúžok
  • Vyplniť prihlášku
  • Počkať na schválenie členstva radou klubu
  • Po schválení obdržíš inštrukcie k zaplateniu členského
  • Úhrada členského poplatku prevodom na lodeničný účet
  • Dohodnúť sa na prebratí kľúčikov od lodenice
  • Prevzatie kľúčikov od lodenice a aktívna účasť na lodeničnom živote