Splav Dunaja

Lodenica KVŠ Botanická 20/51, Bratislava

MDD

Lodenica KVŠ Botanická 20/51, Bratislava

Deň detí v lodenici

Salza

Salza Wildalpen

Splav Alpských riek – školenie inštruktorov 1. Stupňa

Dunaj

Lodenica KVŠ Botanická 20/51, Bratislava